Geschiedenis

10 vragen over de vaderlandse geschiedenis. Hoe goed ben jij op de hoogte?

 

Vraag 1

Wat blijkt het Meisje met de parel na recent onderzoek wél te hebben gehad op de oorspronkelijke versie, wat lange tijd werd gedacht dat ze niet had

Vraag 2

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dachten veel mensen in Nederland precies 8 maanden voor de daadwerkelijke bevrijding dat de bevrijding ieder moment kon plaatsvinden. Onder welke bijnaam is 5 september 1944 de geschiedenisboeken ingegaan? 

Vraag 3

Wie was de tweede vrouw van koning Willem III? Voornaam is voldoende

Vraag 4

De limes was de grens en verdedigingszone van het Romeinse Rijk. Deze liep van de Atlantische kust in Noord-Engeland via de Noordzee naar de Zwarte Zee en verder oostwaarts volgde de limes de Eufraat naar de Rode Zee. De toenmalige hoofdstroom van welke rivier vormde de limes in Nederland? 

Vraag 5

Al ver voor onze jaartelling werden er in Nederland terpen gebouwd, niet alleen in Friesland waar dit woord vandaan komt maar van de Vlaamse tot de Deense kust kwamen ze voor. Het woord terp is het meest ingeburgerd in de Nederlandse taal maar wat is het uit het Gronings afkomstige synoniem hiervoor? Veel achtervoegsels in Groningse plaatsen maar ook daarbuiten gaan terug op dit woord.

Vraag 6

Op 27 april wordt er in Nederland Koningsdag gevierd. Vóór 2013 vierden we Koninginnedag maar wat was van 1885-1890 de voorloper daarvan? 

Vraag 7

Wie was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische Rijk die werd vermoord in Dokkum rond 754 na christus? 

Vraag 8

Een van de zwartste dagen in de recente geschiedenis van Nederland is de ramp met vlucht MH17. In welk jaar was die ramp? 

Vraag 9

Welke Nederlandse ontdekkingsreiziger aanschouwde als een van de eerste Europeanen Nieuw-Zeeland?

Vraag 10

In welke eeuw werd de slavernij in het hele koloniale rijk van Nederland afgeschaft?